måndag 11 april 2011

Vi är människor och inte maskiner.

Jag har precis fått en kommentar om att en medbloggare gillar att jag är så positiv, och jag blir glad, men nu kommer all positivitet att fara all världens väg, för nu, nu är jag förbannad.

För de som följer med i media torde regerings nya utspel om sjukreglerna inte ha gått ohörda förbi.
För de som begriper torde inte de här nya löftena ha vaggat dem till ro.
"Spel för gallerierna" hörde jag någon säga och jag är benägen att hålla med.

http://www.dn.se/debatt/sa-har-vill-vi-i-alliansen-forbattra-sjukforsakringen

Punkt1:
1. Ökade möjligheter till individuella bedömningar vid den bortre tidsgränsen. En del alltför sjuka personer har efter maxtiden 2,5 års sjukskrivning eller tidsbegränsad förtidspension lämnat sjukförsäkringen. De har kommit till Arbetsförmedlingen, trots att de uppenbart inte kunnat tillgodogöra sig insatserna där. Så ska det inte vara. Likabehandling är viktigt, men det behövs ett något ökat utrymme för individuella bedömningar. En regel införs därför – utöver de undantag som redan finns – som anger att om det vore oskäligt på grund av sjukdom att en person lämnar sjukförsäkringen, så ska han eller hon stanna i sjukförsäkringen.Punkt 1 har jag inte så mycket problem med. Det borde vara självklart att varje individ ska bedömas individuellt. Det borde man ha begripit från start. Tycker jag. Men vad vet jag. Jag är ju inte politiker...

2. Ökad ekonomisk trygghet för de som lämnar tidsbegränsad förtidspension. Den svenska sjukpenningförsäkringen är en inkomstförsäkring. Den bygger på att man arbetar och får sjuklön eller sjukpenning om man till följd av sjukdom inte kan jobba. Men de som har haft den gamla formen av tidsbegränsad förtidspension, och som saknar sjukpenninggrundande inkomst – ”de nollklassade” – kan när den tidsbegränsade förtidspensionen upphör inte få sjukpenning oavsett hur sjuka de är.

Detta kan leda till att den som lämnar sjukförsäkringen efter maximal tid och saknar tidigare inkomst hänvisas till socialbidrag. Vi föreslår därför att en särskild ersättning (sjukpenning i särskilda fall) införs för de som har haft tidsbegränsad förtidspension och som saknar försäkrad inkomst. Ersättningen motsvarar vad dessa personer fått under arbetslivsintroduktionen (ALI).

3. Nytt bostadsstöd till de som lämnat tidsbegränsad förtidspension. Utöver denna nya ersättning ska man vid övergång till Arbetsförmedlingen också kunna erhålla ett bostadsstöd som tar hänsyn till försörjningsbörda. Stödet ska kunna utgå under arbetslivsintroduktionen och även därefter.


Ett exempel: Om du är nollad så ska du (om du fortfarande står upprätt vid årsskiftet) få den oerhörda ynnesten att erhålla 223:- per dag för att "undvika socialbidrag" och ett bostadsstöd "som tar hänsyn till försörjningsbörda."

Regeringen fortsätter sitt staplande av otydliga undantag i sjukförsäkringen
Jo. Jag kan se hur du, som är nollad, hoppar högt av glädje, slår ihop handflatorna och jublar allt medan du undrar vad du ska göra med denna förmögenhet. När jag gick på sos fick man ungefär 3.680:- plus hyra och el.
Med ett förmanande pekfinger så säger jag dig "Slösa inte bort överskottet på spel och dobbel, hör du!" Eller gör det, så blir regeringen glad och det vill vi ju att den ska vara.


4. Tidigare rehabiliteringsinsatser och bättre samarbete mellan myndigheter. Efter de maximala 2,5 åren i sjukförsäkringen övertar Arbetsförmedlingen (AF) ansvaret för att undersöka möjligheten att komma tillbaka till arbetslivet. Det är bra. Ungefär hälften av dem som deltar i AF:s arbetslivsintroduktion påbörjar en mödosam resa allt närmare arbetsmarknaden, medan hälften kommer tillbaka till sjukförsäkringen. Men stödet riskerar att komma för sent och pågå under alltför kort tid. Vi föreslår därför att ett utökat stöd i form av bland annat arbetslivsinriktad rehabilitering från Försäkringskassan och AF ska kunna ges under den tid man fortfarande är sjukskriven, i många fall redan efter ett år. Detta minskar risken att människor faller mellan stolarna.


Ja, tänk vad roligt att även regeringen anser att det behövs bättre samarbete mellan myndigheterna. Ännu roligare vore om den ena myndigheten vet vad den andra gör.
När jag blev utförsäkrad så hade ingen aning om riktigt vad de skulle göra, "Allt är så nytt" sa de, och ingen skugga ska bli kastad över dem som försökte hjälpa mig, för de försökte verkligen, men det verkade konstigt nog som att så fort något var bestämt så kom ett nytt direktiv från ovan (nej, inte från Vår herre, om man tror på honom, utan ännu högre upp, Regeringen...) som kullkastade planer som lagts. Jag tycker inte att det är för mycket begärt att innan beslut fattas så ska det också finnas en handlingsplan. Vi som är sjuka är inga schack-pjäser som ska flyttas runt på ett bräde efter behag och nycker.

5. Vägen till arbetsmarknaden måste vara bred. Också den som har en tydlig men begränsad arbetsförmåga måste kunna få göra en insats. Det behövs fler uppgifter för dem som lämnar sjukförsäkringen men har svårt att konkurrera på den vanliga arbetsmarknaden. Vi ger Arbetsförmedlingen medel till ytterligare 3.000 platser speciellt för personer med nedsatt arbetsförmåga.


Vad ska jag säga? Jag kan hoppas att det ska fungera, å andra sidan under min arbetslivsintroduktion verkade ingen riktigt veta var de skulle göra av alla nya utförsäkrade. Ska kaoset bli mindre nu?

6. Tilltron till sjukförsäkringen behöver stärkas. Försäkringskassan fattar varje år 19 miljoner beslut och gör 47 miljoner utbetalningar. Ibland kommer det då uppstå konflikter, där den försäkrade vill en sak, medan reglerna säger något annat. Ingen försäkring som bygger på svåra bedömningar med stor betydelse för människors livssituation kommer att fungera helt konfliktfritt, vilket visar på att vi naturligtvis också i fortsättningen noggrant kommer att följa utvecklingen. Detta visar behovet av ett brett förtroende – för reglerna, myndigheten och rättssäkerheten. Försäkringskassans låga förtroendesiffror är ett allvarligt problem. Vi vill nu starta ett brett upplagt arbete, inriktat på att stärka förtroendet för hela kedjan av beslut i sjukförsäkringen. Detta gäller särskilt försäkringskassans samarbete med de sjukskrivande läkarna och hela den medicinska professionen.


Tänk. Tycker ni i regeringen att det känns som tilltron till sjukförsäkringen har blivit mindre? Så märkligt. Och var kan det komma i från, tror ni?
Från alla exempel vi sett med människor som är sjuka och helt plötsligt ska ut och arbeta?
Från cancersjuka till människor som knappt kan gå som tvingas ut i en oempatisk reform som ni är skyldiga till?

Från människor som inte bara har sjukdom i sig att tampas med utan helt plötsligt går på ett gungfly som ni spänt upp?

Från människor som tvingas till socialen?
Från människor som är oroliga för att behöva gå från hus och hem?
http://www.expressen.se/nyheter/1.2398511/lisbeth-om-nya-sjukforsakringen-kanner-obehag
och läs mer hos Lippe!
http://hrifrnochvidare.blogspot.com/2011/04/forandringarna-i-sjukforsakringen.html

Sammanfattning: Det sägs nu, att om du inte är livslångt sjuk så har du inte rätt till sjukersättning. Ingen annanstans, tror jag, att man helt ignorerar att människor som är sjuka just nu, faktiskt är sjuka just nu. Det är en oempatisk, kall och helt krasst ekonomisk syn som ger mig kalla kårar. Vi är människor och inte maskiner som gått sönder.
De nya förändringarna ger mig inte mycket hopp om bättring.
Sjukförsäkringslagarna ger mig en känsla av att det är de reglerna som är livslångt sjuka.
4 kommentarer:

Lippe sa...

Du och jag är än en gång rörande överens!! Jag tror att det mest handlar om att lugna oss och att han köper sig tid nu genom att hänvisa till förslagen, vilket han just gjorde i rapports sändning 18.00!
Men vi ger oss inte, det ska bli ändringar. På riktigt!!

AprilSus sa...

Jätte bra skrivet! Jag tror precis som du, att detta bara är ett sätt att bättra på den skamfilade fasaden.

Jag är sjuk nu och har varit det i 10 år, utan någon bättring. Men enligt FK så kan det ju i framtiden komma ett botemedel!? Okej!? Det hoppas jag också, men vad hjälper det mig just nu?


Jag har varit in några gånger och kikat på din blogg, men inte läst så mycket än, att jag vet din historia. Bara så pass att jag förstått att du också kommit i kläm.

Tack för ett bra inlägg!

Shirouz sa...

Hej Lippe,
precis, den känslan fick jag med!
Ja, det måste till riktiga medmänskliga ändringar, så här kan vi inte ha det!

Shirouz sa...

Hej April Sus,
välkommen, ja, det är väldigt svårt att tro att det här ska bringa ordning och ge folk som är sjuka lugn och ro för att eventuellt bli bättre.
Och: Det är ju inte klokt det här, med att fk säger att i framtiden kan det komma ett botemedel, vad hände med nutiden? Det är ju som att lämna in en bil till en verkstad och få höra mekanikern säga "Just i dag har jag ingen lust att laga den, men en vacker dag så kanske, så låt den stå här ett tag så får vi se."

Tack själv, för att du läste!